Zirai araçların alımı amacıyla leasing kredisi kullanan veya tarımsal kredi kullanan kişilerin yerleri tespit edilerek; kredi ile satın alınan zirai araçların bulunduğu yerlerinin tespiti kolaylıkla sağlanabilmektedir.

Tarafımızca sektörde bilgi temin edilebilmesi kolaylıkla yapılabileceğinden, kredi kullanan şahısların gerek adreslerinin tespiti, gerekse leasingle kiracıya devredilen tarımsal araçların yerlerinin tespitinin sağlanması ile açılmış olan icra takiplerinde; icra dosyasının tahsil edilebilmesi sağlanmaktadır.

Ayrıca Türkal Hukuk Bürosunun kurucusu olan Av. Murat TÜRKAL’ın ailesi, Kırşehir İli merkezli, yurt çapında tarımsal makinelerin ithalat ve yurt içinde satışı ile iştigal etmekte olup; ailenin iş faaliyetlerinin ülke çapında geniş bir alana yayılmış olmasından ötürü ailesinin ticari kuruluşları vasıtasıyla tarım sektöründe birçok kitleye ulaşabilecek konuma sahiplik açısından zirai araç alıcılarının istihbaratı ile icra dosyasının nakde çevrilebilmesinde büromuz önemli tecrübelere sahiptir.

Tarımsal Kredi ve leasing sözleşmesine taraf kiracıların konu hakkında yapabilecekleri usulsüz işlemlere hukuki olarak hâkim bulunmamızdan ötürü, kredi ve sözleşmeye aykırı durumlar büromuzca bertaraf edilebilecektir.

İş makinelerin tespiti halinde adreslerinden alınıp güvenli yere çekilebilmesi amacıyla teknik tüm ekipmana (vinç, şoför, operatör, yediemin temini) kolaylıkla ulaşılabileceğinden, ülke çapında yerleri tarafımızca tespit edilen makinelerin hasarsız olarak teslimi gerçekleşecektir.

Ayrıca tespit edilen iş makinelerini icra yolu ile veya haricen satışında ülke çapında faaliyet göstermemiz nedeniyle alıcısı bulunarak satış işlemleri gerçekleştirilebilecektir.