Bankalar, mali kuruluşlar, finansal kiralama şirketleri, kredi alan şahıslar ve iflas uygulayıcıları büromuzca temsil edilip, her türlü hizmet avukat ve danışmanlarımızca sağlanmaktadır.

Büromuz tarafından yapılan işler, ulusal, uluslararası ve off-shore bankalarla ilgili birçok işlemi kapsamaktadır.

Büromuzca verilen hizmetler:

  • İdari ve düzenleyici sistem açısından kuruluşlar, bankacılık operasyonları ve mali organizasyonlar
  • Bankalar Hukuku ve Finans/kredi Kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonu hakkında danışmanlık vermek
  • Finansal Kiralama
  • Kredi Sözleşmeleri
  • Şirket Finansmanı
  • Proje Finansmanı
  • Uluslararası Ticaret Finansı
  • Sermaye Piyasası Uygulamaları
  • Denizcilik ve Yatçılık Finansmanı
  • Borç Yapılandırma Sözleşmeleri