Verilen hizmetler, mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetlerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve her türlü gereken işlemlerin idari mercilerde yapılması yönünde hizmetleri, kira uyuşmazlılarının çözümlerini, Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.

Büromuz nezdinde verilen hizmetler;

 • Tapu işlemleri
 • İnşaat Hukuku
 • Eser Sözleşmeleri
 • Kiralama Sözleşmeleri
 • İpotek sözleşmeleri
 • Hukuki Durum Tespit Raporlaması (Due Dilligence )
 • Alım – satım sözleşmeleri
 • Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılması
 • Mevzuatın yakından takibi ve müvekkilin konu hakkında bilgilendirilmesi
 • Gayrimenkul finansmanı